Вход за потребители и търговци

Сърбия – на запад от България

Разположена западно от България, Република Сърбия на изток граничи още с Румъния, на север с Унгария, на юг – с Република Македония, Черна гора и Албания, а на запад – с Босна и Херцеговина и Хърватска. Основната част – 80 на сто от територията на Сърбия се намира Балканския полуостров, а 20 на сто – в Панонската низина. Столицата й Белград (1 170 хил. ж.) е на разстояние 329 км от София.

Климатът на Сърбия е умереноконтинентален.

Населението й наброява 10 млн. и 100 хил. души, от които в Сърбия – 6 млн. 120 хил., Косово и Метохия – 1млн. 960 хиляди, Войводина – 2 млн. 020 хиляди жители. Етническиият състав на страната включва – сърби – 67.1 %, албанци – 15.9 %, черногорци – 5.3 %, унгарци – 3.9 %, мюсюлмани – 3.2 %, хървати – 1.6 %, цигани 1,44%, словаци – 0.8 %, румънци – 0.5 %, българи – 0.4 % и други.

Официалният език е сръбски, а други използвани езици са албанският и унгарският. Извън страната живеят около 3.5 млн. сърби, предимно в Западна Европа, САЩ, Канада, Босна и Херцеговина, Хърватско. Българите, живещи в Сърбия, населяват общините Босилеград и Цариброд, където са основна част от населението, и общините Пирот, Бабушница и Сурдулица. Косово и Метохия, с главен град Прищина, и Войводина, с главен град Нови Сад, са автономни области на Сърбия.