Вход за потребители и търговци

ПРИСТАНИЩА

Основните морски пристанища, които извършват морски транспорт в България, са пристанище Варна и пристанище Бургас. По море може да се влезе от Румъния през местните малки пристанища край Дуранкулак и от Турция през Резово.

По р. Дунав граничен пост има при с. Връв, а също и по цялото протежение на реката, при градовете Видин, Лом, Оряхово, Русе, Тутракан и Силистра.

По цялото протежение на Дунав и Черно море има воден транспорт - туристически и товарен.

Пристанища:
Варна - www.port-varna.bg
Бургас - www.port-burgas.com 
Русе - www.port-ruse-bg.com
Лом - www.portlom.bg
Видин - www.cmamyc.com/port