Вход за потребители и търговци

ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

Бизнес и туристически информационен център Кирково

Кирково, ул. Дружба 1, тел.: 03679/ 2039,

e-mail: bic_kirkovo@abv.bg

 

Бизнес и туристически информационен център Тополовград

Тополовград, пл. Освобождение 1, тел.: 0470/ 2361,

e-mail: btic_topolovgrad@abv.bg

 

Информационен и природозащитен център Черни Осъм

Черни Осъм, Природонаучен музей, п.к. 5620, тел.: 06962/ 371

 

Информационен център Централен Балкан Калофер

Калофер, ул. Георги Шопов 3, тел.: 03133/ 2532,

e-mail: cbkea@yahoo.com  

Общински туристически информационен център Ловеч

Ловеч, кв. Вароша, ул. Васил Караконовски 2, тел.: 068/ 604218,

e-mail: mati_dil@yahoo.com, www.rodopi-bg.com  

Общински туристически информационен център Смолян

Смолян, Младежки дом, тел.: 0301/ 25 040, 23 157,

e-mail: mati_dil@yahoo.com, www.rodopi-bg.com  

Общинско туристическо информационно бюро Габрово

Габрово, пл. Възраждане 2, тел.: 066/ 808483,

e-mail: did@globcom.net  

Общинско туристическо информационно бюро Тетевен

Тетевен, пл. Сава Младенов, тел.: 0678/ 4217,

e-mail: vita_tur@infotel.bg  

Общинско туристическо информационно бюро Троян

Троян, ул. Васил Левски 133, тел.: 0670/ 35 064,

e-mail: info_troyan@tr.bia-bg.com  

Общинско туристическо информационно бюро Трявна

Трявна, ул. Ангел Кънчев 22, тел.: 0677/ 2247,

e-mail: tourinfo-tryvna@globcom.net,

www.tryavna.bg

 

Регионален туристически информационен център

Варна, 9002 бул. Цар Освободител 36, тел.: 052/ 602907,

e-mail: tourism@tourexpo.bg  

Туристически и природозащитен информационен център Калофер

Калофер, ул. Георги Шопов 3, тел.: 03133/ 2405

 

Туристически и природозащитен информационен център Клисура

Клисура, читалище 20-ти април 1876, п.к. 4341, тел.: 03137/ 2095

 

Туристически и природозащитен информационен център Карлово

Карлово, ул. Водопад 35, тел.: 0335/ 95373

e-mail: infokarlovo@rozabg.com  

Туристически информаценен център Несебър

Несебър, ул. Тервел 7, тел.: 0554/ 42 199

 

Туристически информационен център - Враца

Враца, ул.Иванка Ботева 1, тел.: 092/ 60 318, 21 473, 33 149,

e-mail: infocenter@vratsa.net  

Туристически информационен център Априлци

Априлци, кв. Зла река, тел.: 06958/ 2113,

e-mail: remark@interbgc.com, balkania.org  

Туристически информационен център Ардино

Ардино, ул. Иван Вазов, тел.: 03651/ 3619,

e-mail: tic_ardino@yahoo.com  

Туристически информационен център Балчик

Балчик, пл. Рибарски 1, тел.: 05797/ 2034

 

Туристически информационен център Баните

Баните, тел.: 03025/ 2087

 

Туристически информационен център Банско

Банско, пл. Н. Й. Вапцаров 2, тел.: 07443/ 5048