Вход за потребители и търговци

ХИЖИ В СРЕДНА ГОРА

Хижа Богдан

Хижата се състои от няколко бунгала, които имат капацитет от около 40 места.

Надморска височина: 1553 м

Разположение: м. Плачкова поляна, под вр. Богдан

Изходен пункт: гр. Копривщица - 3:00 часа; гр. Клисура - 5:00 часа;

Съседни обекти: вр. Богдан - 40 минути; х. Средногорец - 2:00 часа; х. Барикадите (не работи) - 3:00 часа; х. Чивира - 2:00 часа; х. Бунтовна - 3:30 часа;

Стопанин: Управителен съвет на БТС, 1000, бул. Васил Левски 75, ет. 5, тел.: 02 987 34 09, 930 06 74, ТК Копривщица 07184 21 45

 

Хижа Братан

Хижата се състои от масивна триетажна сграда и има капацитет от около 80 места.

Надморска височина: 1235 м

Разположение: под вр. Братан

Изходен пункт: с. Розовец - 2:00 часа; с. Турия - 4:00 часа; с. Александрово - 4:00 часа;

Съседни обекти: вр. Братан - 10 минути; археологическият паметник Кутела - 1,00 ч;х. Свежен – 3,30 часа; х. Каваклийка - 3:00 ч.; заслон Хайдута – 2,30 ч.;

Стопанин: Управителен съвет на БТС, 1000, бул. Васил Левски 75, ет. 5, тел.: 02 987 34 09, 930 06 74

 

Хижа Братия

Комплекс от две сгради – стара и нова. Старата сграда представлява масивна двуетажна постройка с капацитет 80 места и работи целогодишно. Новата сграда е масивна четириетажна постройка с капацитет 150 места и работи през летния сезон.

Надморска височина: 1239 м

Разположение: под вр. Братия

Изходен пункт: с. Розовец - 2:00 часа; с. Турия - 4:00 часа; с. Александрово - 4:00 часа;

Съседни обекти: вр. Братия - 1519 м - 30 минути; вр. Лисец - 1386 м - 2:00 часа; местността Оборище – 3,00 часа; с. Чавдар - 4:00 часа; х. Сакарджа - 1:30 часа; х. Оборище - 3:30 часа;

Стопанин: Управителен съвет на БТС, 1000, бул. Васил Левски 75, ет. 5, тел.: 02 987 34 09, 930 06 74

 

Хижа Каваклийка

Състои се от две масивни двуетажни сгради и има капацитет от около 200 места.

Надморска височина: 1050 м

Разположение: в м. Каваклийка

Изходен пункт: с. Горно ново - 1:30 часа, с. Турия - 3:30 часа, с. Медово - 4:30 часа, с. Славянин - 3:30 часа, с. Пастрово - 5:00 часа, с. Чехларе - 4:00 часа и с. Розовец - 5:30 часа;

Съседни обекти: крепостта Голямото кале 1:00 час;

Стопанин: ТД Средногорец - гр. Чирпан, 6200, бул. Г. Димитров 67, тел. 0416 24 25

 

Хижа Кръстьо Чолаков

Състои се от две едноетажни сгради и има капацитет от около 35 места.

Надморска височина: 1310 м

Разположение: под вр. Бич

Изходен пункт: гр. Копривщица - 2:30 часа; гр. Панагюрище - 6:00 часа;

Съседни обекти: вр. Бич - 1449 м - 30 минути; вр. Буная - 1572 м - 1:00 часа; х. Павел Делирадев - 1:30 часа;

Стопанин: ТД Бунай - гр. Панагюрище, 4500, ул. 20-ти Априлий 1, тел. 0357 50 04

 

Хижа Надежда

Хижата се състои от масивна триетажна сграда и има капацитет от около 25 места.

Надморска височина: 986 м

Разположение: Еледжик

Изходен пункт: гара Мирово 2:00 часа;

Съседни обекти: х. Еледжик - 1:30 часа; Горновасилишки манастир - 20 минути;

Стопанин: ТД Еледжик - гр. Ихтиман, 2050, тел. 0724 59 39

 

Хижа Оборище

Едноетажна сграда с капацитет 24 места.

Надморска височина: 605 м

Разположение: в близост до историческата м. Оборище

Изходен пункт: разклонът на шосето Вакарел-Панагюрище за хижата; с. Оборище - 1,30 ч; гр. Панагюрище - 2,15 ч;

Съседни обекти: историческата м. Оборище - 0,15 ч, вр. Лисец (1386 м) - 2,00 ч, х. Сакарджа - 3,30 ч, курортът Панагюрски колонии (х. Райна княгиня) - 4,00 ч, х. Братия - 4,00 ч;

Стопанин: ТД Бунай - гр. Панагюрище, 4500, ул. 20-ти Априлий 1, тел. 0357 50 04

 

Хижа Павел Делирадев

Масивна двуетажна сграда и няколко бунгала, с капацитет от около 120 места.

Надморска височина: 1385 м

Разположение: на поляната Манзул

Изходен пункт: гр. Копривщица - 3:30 часа;

Съседни обекти: местността Конско дере - 30 минути; х. Артьовица - 1:30 часа; х. Кръстьо Чолаков - 1:30 часа;

Стопанин: ТД Бунай - гр. Панагюрище, 4500, ул. 20-ти Априлий 1, тел. 0357 50 04

 

Хижа Райна Княгина

Масивна двуетажна сграда с 20 места.

Надморска височина: 1050 м

Разположение: в курорта Панагюрски колонии

Изходен пункт: 500 м от автобусната спирка в центъра на курорта, по пътя между градовете Пирдоп и Панагюрище;

Съседни обекти: вр. Братия - 1:00 час; х. Братия - 2:00 часа; х. Сакарджа - 3:00 часа; х. Павел Делирадев - 2:30 часа; х. Оборище - 3:30 часа;

Стопанин: ТД Бунай - гр. Панагюрище, 4500, ул. 20-ти Априлий 1, тел. 0357 50 04; 0888 49 42 66;

 

Хижа Сакарджа

Сграда и бунгало с капацитет от около 50 места.

Надморска височина: 1205 м

Разположение: под вр. Сакарджа

Изходен пункт: с. Чавдар - 4:00 часа;

Съседни обекти: вр. Сакарджа - 1343 м - 30 минути; вр. Лисец - 1:00 час; х. Братия - 1:30 часа; х. Оборище - 3:00 часа;

Стопанин: ТД Братия - с. Чавдар, 2084, тел.: 07189 370;

 

Хижа Свежен

Масивна триетажна сграда и има капацитет от около 35 места.

Надморска височина: 1050 м

Разположение: в м. Чатал дърво

Изходен пункт: с. Свежен - 1:00 час; гара Калофер - 5:00 часа;

Съседни обекти: заслон Хайдута – 1:00 час; х. Братан – 3:30 часа; х. Каваклийка – 6:30 часа;

Стопанин: ТД Васил Левски - гр. Карлово, 4300, ул. Хан Крум 12, тел. 0335 9 34 36;

 

Хижа Седемте партизани

Хижата се състои от едноетажна постройка и четири бунгала.

Надморска височина: 904 м

Разположение: в м. Тарафови ниви

Изходен пункт: с. Климент - 3:00 часа;

Съседни обекти: вр. Орел - 1:30 часа; х. Фенера - 2:30 часа;

Стопанин: ТД Здравец - с. Климент, 4348, тел. 031309 320, 321; тел. хижар: 031309 221, 307;

 

Хижа Средногорец

Хижата се състои от двуетажна масивна сграда и седем бунгала и има капацитет от около 70 места.

Надморска височина: 1465 м

Разположение: в м. Чемериката

Изходен пункт: с. Богдан - 4:00 часа, с. Старосел - 6:00 часа, гр. Копривщица - 5:00 часа, с. Каравелово - 6:30 часа и гр. Клисура - 6:00 часа;

Съседни обекти: Малък връх Богдан - 1531 м - 30 минути; х. Чивира - 1:00 час; х. Богдан - 2:00 часа; х. Фенера - 3:00 часа; х. Барикадите - 2:30 часа;

Стопанин: ТД Средногорец 96 - с. Богдан, 4343, 0889 42 82 93;

 

Хижа Фенера

Хижата се състои от двуетажна масивна сграда и има капацитет от около 65 места.

Надморска височина: 1480 м

Разположение: на източния склон на вр. Фенера

Изходен пункт: гр. Хисаря - 5:00 часа; с. Старосел - 4:00 часа; с. Каравелово - 4:00 часа;

Съседни обекти: вр. Фенера - 1481 м - 20 минути; вр. Козя грамада - 20 минути; вр. Алексица - 1517 м - 30 минути; вр. Орел - 1204 м - 1:30 часа; х. Седемте партизани - 2:00 часа; х. Чивира - 3:00 часа;

Стопанин: Управителен съвет на БТС, 1000, бул. Васил Левски 75, ет. 5, тел.: 02 987 34 09, 930 06 74