Вход за потребители и търговци

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Държавна агенция за българите в чужбина

София, бул. Дондуков 2-А, тел.: 935 06 58,

e-mail: aba@aba.government.bg, www.aba.government.bg

 

Държавна агенция за младежта и спорта

София 1040, бул. Васил Левски 75, тел.: 930 05 55,

е-mail: info@mms.government.bg, www.youthsport.bg

 

Държавна агенция по туризъм

София, ул. Света София 1, тел.: 987 97 78,

e-mail: info@bulgariatravel.org,

www.bulgariatravel.org

 

Министерски съвет на Република България

бул. Дондуков No 1 тел.: 02 940 29 99, www.government.bg

 

Министерство на външните работи

София, ул. Александър Жендов 2, тел: (02) 948 2999,

e-mail: iprd@mfa.government.bg,

www.mfa.government.bg

 

Министерство на вътрешните работи

София, ул. Ген. Йосиф В. Гурко 23, тел: 948 29 99; 971 14 08; 971 37 78,

e-mail: minister@mvr.bg, www.mvr.bg

 

Министерство на държавната администрация и административната реформа

София 1000, ул. Аксаков 1, тел.: 940 11 98, 940 12 00, 940 12 01,

e-mail: press@mdaar.government.bg, www.mdaar.government.bg

 

Министерство на здравеопазването

София, площад Св. Неделя № 5,

тел.: 981-18-30; 930-11-07, Горещ телефон на МЗ: тел. 930-11-52,

e-mail: press@mh.government.bg, www.mh.government.bg

 

Министерство на земеделието и горите

София, 1040, бул. Христо Ботев 55, тел.: 985 11 в. 254, 255, 251,

e-mail: m.kojuharova@mzgar.government,

www.mzgar.government.bg

 

Министерство на икономиката

София, ул. Славянска 8, тел. 940 7303,

e-mail: public@mi.government.bg,

www.mi.government.bg

 

Министерство на културата

София 1000, бул. Ал. Стамболийски 17, тел.: 940 09 00,

e-mail: press@mc.government.bg,

www.mc.government.bg

 

Министерство на образованието и науката

София 1000 бул.: Княз Дондуков 2A, тел: 921 77 99, 921 77 44, 921 77 41,

e-mail: press_mon@minedu.government.bg,

www.minedu.government.bg

 

Министерство на околната среда и водите

София, ул. Уйлям Гладстон 67, тел.: 940 60 00, 940 62 31, 940 62 24,

e-mail: vivanova@moew.government.bg,

www.moew.govrn.bg

 

Министерство на отбраната

ул. Дякон Игнатий № 3, тел.: 922 09 22, 988 58 85,

e-mail: presscntr@mod.bg,

www.mod.bg

 

Министерство на правосъдието

София, ул. Славянска № 1,тел: 923 7352,

e-mail: pr@justice.government.bg,

www.mjeli.government.bg

 

Министерство на труда и социалната политика

София 1051, ул. Триадица №2, тел.: 8119 443,

е-mail: mlsp@mlsp.government.bg,

mlsp.government.bg

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, тел.: 9405 430, 988 29 54,

e-mail : press@mrrb.government.bg,

www.mrrb.government.bg

 

Министерство на транспорта

София 1000, ул. Васил Левски 9-11, тел.: 882121,

www.mt.government.bg

Изпълнителни агенции към Министерството на транспорта:

Изпълнителна агенция Морска администрация

тел: 02/930 09 10,

e-mail: bma@marad.bg, www.marad.bg

Изпълнителна агенция Пристанищна администрация

тел: 02/9409 773,

e-mail: bpa@port.bg, www.port.bg

Изпълнителна агенция Железопътна администрация

Горещи линии: 02/ 940 95 04, 940 94 28;

тел: 02/940 94 27; 02/932 40 45; 02/932 42 28,

e-mail: iaja@mt.government.bg, www.railbg.com

Изпълнителна агенция Поддържане и проучване на река Дунав

тел: 082/823130, 082/823132,

e-mail: appd@appd-bg.org, www.appd-bg.org

 

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

Гореща линия: тел.02/930 88 94; тел: 02/930 8840, 02/930 88 10,

e-mail: avto_a@rtat.government.bg, www.rta.government.bg

 

Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация

тел: 02/937 10 47,

e-mail: caa@caa.bg, www.caa.bg

 

Авиоотряд 28

тел: 02/945 90 18,

e-mail: ао28@internet-bg.net

 

Министерство на финансите

София, ул. Г. С. Раковски 102,

тел.: пресцентър: 9859 2021 / 2078 / 2022; информация: 9859 2024,

e-mail: feedback@minfin.bg, www.minfin.government.bg