Вход за потребители и търговци

АСОЦИАЦИИ

Асоциация на българските села

Велико Търново, тел.: 0878/24-25-87,

e-mail: office@abv-bg.org, www.abv.selo.bg

 

Асоциация на екскурзоводите в България

София, 1504, ул. Кракра 26, тел.: 943 82 63, 958 56 03,

e-mail: nikimindov@abv.bg, www.guidesbg.com

 

Асоциация Планини и хора

София, бул. Ал. Стамболийски 20 В, вход откъм ул. Лавеле,

тел.: 980 51 02, 980 76 85, 980 17 95,

e-mail: mountains_bg@yahoo.com, www.planini.com

 

Българска асоциация за алтернативен туризъм

София, бул. Ал. Стамболийски 20 В, партер,

тел.: 980 76 85, 989 05 38,

e-mail: baat@spnet.net,www.alternative-tourism.org

 

Българска асоциация за бизнес и туристическа информация

София, бул. Дондуков 57 А, тел.: 989 77 09,

e-mail: info@infobulgaria.info, www.infobulgaria.info

 

Българска асоциация за културен, екологичен и селски туризъм

София, 1463, бул. Витоша 62 А, тел.: 989 03 65,

e-mail: cultecotour@einet.bg, www.cometobulgaria.org

 

Българска асоциация за селски и екологичен туризъм

София, 1113, ул. Акад. Ангел Бончев - БАН, бл.3, ет.3, стая 320,

тел.: 970 02 40, 979 33 63,

e-mail: baret@aster.net

 

Българска асоциация на водачите в природна среда

София, тел.: 983 19 39,

e-mail: inic_komitet@abv.bg

 

Българска асоциация на туристическите агенции

София, ул. Триадица 6 ет.5, тел.: 981 55 53,

e-mail: bata@mail.orbitel.bg, www.batabg.org

 

Българска асоциация по балнеология

София, 1113, ул. Акад. Ангел Бончев, БАН бл. 3, ет. 3, стая 320,

тел.: 971 34 85

 

Българска асоциация по балнеотуризъм

Поморие, бул. П. Яворов 40 А, тел.: 0596/ 25 866, 22 004,

e-mail: mayor@pomonet.bg, www.bab-bg.eu

 

Българска Асоциация по Ски Свободен и Екстремен Стил

София, e-mail: info@befsa.com, www.befsa.com

 

Българска туристическа камара

София, ул. Св. София 8, тел.: 987 40 59, 986 51 33,

e-mail: BTCh@btch.org, www.btch.org

 

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация

София, 1040, ул. Св. София 2, тел.: 986 42 25, 961 11 69,

e-mail: bhra_office@yahoo.com, www.bhra-bg.org

 

Национален хотелиерски мениджмънт клуб

София, ул. Искър 9, офиси 305 и 306, тел.: 868 05 07, 811 74 22, 811 74 29, 811 74 30, e-mail: office@tourmarketing.org, www.tourmarketing.org

 

Национална асоциация за СПА и уелнес туризъм

София, ул. Бистрица № 3, 1000 София, тел.: 981 30 15,

e-mail: nast.bulgaria@mail.bg

 

Национална асоциация на служителите на общини от направление търговия, туризъм и защита на потребителите в Република България

Русе, бул. Скобелев 45 ет. 2, стая 21, тел.: 082/ 825 676, 822 443

 

Регионална туристическа асоциация Родопи

Смолян, бул. България 14, тел.: 0301/ 63 420, 60 192,

e-mail: rhodopes_as@rodopi-bg.com, www.rodopi-bg.com

 

Pегионална туристическа асоциация Стара планина

Габрово, ул. Райчо Каролев 4, ет. 3, тел.: 066/ 807 137, 809 161,

e-mail: office@staraplanina.org, www.staraplanina.org

 

Софийска Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация

София, ул. Стара планина 6 (хотел Сити), тел.: 915 15 00,

e-mail: bhra_office@abv.bg