Вход за потребители и търговци

АЕРОГАРИ

Аерогара София

София 1540, бул. Христофор Колумб 1,

e-mail: public@sofia-airport.bg,
http://www.sofia-airport.bg/

Телефони за информация:

Международни линии заминаване: 937 22 11

Международни линии пристигане: 937 22 12

Вътрешни линии: 937 2213

ВИП: 937 2191

Рекламации багажи: 937 2491

 

Аерогара Пловдив

e-mail:ticketsales@plovdivairport.com,
ttp://www.plovdivairport.com/

032 60 11 11, 62 22 03

 

Аерогара Варна

e-mail: check-in@varna-airport.bg,
http://www.varna-airport.bg/

052 573323, 50-08-34, 50-08-40

 

Аерогара Бургас

e-mail: check-in@bourgas-airport.com,
http://www.bourgas-airport.com/

056 87-02-48, 87 02 47

 

Информация и резервации за местните полети в България:

e-mail: info@bulgariaflights.com